Τι είναι το Business Coaching

Τι είναι το Business Coaching

Το business coaching είναι μια δημιουργική διαδικασία με σκοπό την εξέλιξη μιας υφιστάμενης ή μιας νέας επιχείρησης. Με εξειδικευμένη μεθοδολογία, το business coaching «γεφυρώνει» το σημείο στο οποίο βρίσκεται τώρα…

Είμαστε η Cave , ο πρώτος οργανισμός στην Χαλκίδα στον τομέα της διοργάνωσης Event, Συνεντεύξεων και Δημιουργικών Βίντεο με στόχο την προσωπική εξέλιξη και αυτόβελτίωση!

Ενημερωθείτε για όλα μας τα events! Κάντε την εγγραφή σας!!